In een letterproef zijn één of meer lettertypen te zien. Van elk corps (grootte) en variant (cusief, vet, enz.) zijn het alfabet, cijfers, leestekens, bijzondere tekens en een aantal regels tekst afgedrukt. Alle lettergieterijen drukten zulke letterproeven, om drukkerijen te laten zien welke letters zij konden leveren. Aan de letterproef van een lettergieterij werd soms ook een overzicht van andere drukmaterialen, zoals lijnen en ornamenten, toegevoegd. De letterproef van een drukkerij was meestal beperkt tot wat stukjes tekst, soms aangevuld met een overzicht van bijvoorbeeld ornamententen. Dit hoofdstuk is geen èchte letterproef, want het geeft alleen een beeld van een lettertype met een alfabet en enkele tekstregels in de grotere corpsen. Alle voorbeelden zijn afkomstig uit verschillende letterproeven van de Lettergieterij Joh. Enschedé & Zonen N.V. en de N.V. Lettergieterij "Amsterdam", voorheen N. Tetterode.